Dansk producerede gasalarmsystemer til effektiv detektering af gasser, dampe og giftige luftarter
+45 4567 0600
info@geopal.dk

Udsættes Du Dagligt for Farlige og Brandfarlige Gasser?

Dato: 7. februar 2024
Farlige gasser er en del af manges arbejdspladser, og dermed hverdag. Vores servicetekniker, Sebastian, har for nylig fuldført en serviceopgave for et svensk universitet, da uddannelsesinstitutioner ofte anvender den meget brandfarlige gas hydrogen til eksperimenter i laboratorier, og derfor er gasdetektering afgørende i sådanne miljøer. Til denne opgave anvendte Sebastian gasdetektoren GP-NOVA til at detektere hydrogen.

Udover hydrogen inkluderer brandfarlige gasser metan, acetelyn, propan med flere. Disse farlige og brandfarlige gasser kan findes i forskellige miljøer, herunder, men ikke begrænset til biogasanlæg, kloakker, kraftværker, marine miljøer, Power-to-X-anlæg, renseanlæg, UPS- og batterirum samt uddannelsesinstitutioner såsom universitetet, Sebastian besøgte.

Så ja, sandsynligheden for, at du arbejder et sted med brandfarlig gas, er høj!

Risiciene ved ikke at have gasdetektering installeret kan være følgende:

Eksplosions- og Brandfare
Brandfarlige gasser kan danne eksplosive blandinger med luft. Når disse blandinger udsættes for en tændkilde, såsom en gnist eller åben flamme, kan det resultere i eksplosioner og brande. Dette kan forårsage betydelig skade på ejendomme, udstyr og, vigtigst af alt, udgøre en trussel mod menneskeliv.

Helbredsrisici og Død
Nogle brandfarlige gasser kan også være giftige, og ved langvarig eksponering kan disse gasser medføre ugunstige helbredseffekter. Den mest alvorlige konsekvens kan være risikoen for tab af liv eller skader blandt medarbejdere og andre personer til stede på det berørte område.

Miljømæssig Påvirkning
Spredning af brandfarlige gasser i miljøet kan have skadelige virkninger. Ud over at bidrage til luftforurening kan disse udslip skade økosystemer, vegetation og dyreliv. Visse gasser kan også bidrage til klimaforandringer eller have andre miljømæssige konsekvenser.

Overtrædelse af Lovgivning
Mange brancher skal overholde strenge regler for håndtering af farlige stoffer. Manglende overholdelse kan føre til retlige konsekvenser, bøder og lukning af aktiviteter. Regelmæssig overvågning og detektering er afgørende for at opretholde overholdelse af sikkerheds- og miljøregler.

Forstyrrelser på Arbejdspladsen
Hændelser med brandfarlige gasser kan føre til evakueringer, nedlukninger og forstyrrelser på arbejdspladsen. Dette kan resultere i økonomiske tab, nedsat produktivitet og skade på virksomhedens omdømme.

Hvis du arbejder inden for en af disse brancher, eller er i tvivl om opsætningen af dit gasalarmsystem, bedes du kontakte os.

Din sikkerhed er vores prioritet.

Skal vi også levere professionelle gasalarmsystemer og service til din virksomhed?

Du er velkommen til at ringe på telefon 45 67 06 00 eller at skrive via kontaktsiden.

Vi ser frem til at høre fra dig.
Del på Facebook  Del på LinkedIn  Print nyhed
Forrige
27. februar 2024
Madlavning på gas
Gastronomisk teambuilding hos Timm Vladimir
Læs indlæg
18. februar 2024
Vil du være vores nye servicetekniker?
Vi søger hjælp til vores kunder i Jylland og på Fyn
Læs indlæg
15. februar 2024
Årets SMV - Direktør 2024
Vi er indstillet!
Læs indlæg
Geopal System A/S | Skelstedet 10B | DK-2950 Vedbæk • Geopal System A/S | Skomagervej 4A | DK-7100 Vejle • +45 4567 0600 | info@geopal.dk