Dansk producerede gasalarmsystemer til effektiv detektering af gasser, dampe og giftige luftarter
+45 4567 0600
info@geopal.dk

Gasdetektering i truckladerum

Lagerhaller, godsterminaler, produktionsvirksomheder etc… har ofte en del eldrevne gaffeltrucks der kører en stor del af døgnet. Dette kræver meget energi og derfor skal truck-batterierne med jævne mellemrum genoplades.

Opladningen foregår oftest i et særligt ladeområde hvor der er plads til flere trucks ad gangen. I forbindelse med opladningen er der risiko for at brintudviklingen fra batterierne bliver så høj at der udvikles eksplosionsfarlig knaldgas.

For at minimere risikoen for at brintkoncentrationen bliver for høj kan man vælge at ventilere sig ud af problemet – ofte med store energiomkostninger til følge, eller at installere et AGA anlæg i ladeområdet. Derved styres ventilationen efter behov og der spares på varmeregningen!

Hos DFDS Transport/DSV har man valgt at installere AGA anlæg i flere af deres truckladeområder. Ladeområdet overvåges om der udvikles for meget brint. I tilfælde af at luftens indhold af brint når op på 5% LEL, aktiveres ventilationsanlægget automatisk. Ved 25 % LEL afbrydes elforsyningen straks, og opladningen af batterierne ophører.

Løsningen ved at installere AGA anlæg har gjort at DFDS har begrænset ventilationen til et minimum hvilket giver en besparelse på minimum 50.000 kWh pr. år. Derudover spares der også energi ved at overskudsvarmen fra ladeområderne genanvendes og ikke sendes ud i det fri.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 45 67 06 00, eller via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Geopal System A/S | Skelstedet 10B | DK-2950 Vedbæk • +45 4567 0600 | info@geopal.dk