Dansk producerede gasalarmsystemer til effektiv detektering af gasser, dampe og giftige luftarter
+45 4567 0600
info@geopal.dk

Svovlbrinte - den stille dræber

Dato: 5. september 2019

Svovlbrinte - den stille dræber

Svovlbrinte er en farlig gas, der kan forårsage alvorlig forgiftning ved indånding. 

Hvordan lugter svovlbrinte?

Svovlbrinte er en giftig gas, hvis lugt i små doser forbindes med lugt af rådne æg. Ved højere koncentrationer lammer gassen lugtesansen, hvilket betyder, at vi sjældent opdager gasudslippet, før det er for sent. Den typiske dødsårsag ved svovlbrinte forgiftning er vejrtrækningsstop.

 

Svovlbrinte er en giftig gasart med den kemiske formel H2S, som typisk forekommer i kloakker, gylle- og septiktanke, lastrum med skidtfisk og rense- og biogasanlæg. Gassen dannes typisk ved nedbrydning af svovlholdige proteiner, eller ved at sulfatreducerende bakterier omsætter uorganisk sulfit eller sulfat. Den kan også forekomme i råolie, naturgas og biogas.

 

I 2014 omkom to fiskere på deres fiskekutter ved Strandby Havn i Nordjylland som følge af en svovlbrinte forgiftning. Ulykken indtraf, da de to fiskere befandt sig i lastrummet og var i gang med at losse skidtfisk. Her blev de udsat for en høj koncentration af svovlbrinte, hvilket kostede dem livet. Undervejs forsøgte en pumpemand at komme de to fiskere til undsætning  – han er i dag hjerneskadet.

Faktaboks

Svovlbrinte er ca. 1,19 gange tungere end atmosfærisk luft.

Gassen har tendens til at søge nedad og samles i lavninger.

I naturen findes svovlbrinte i naturgas og råolie

Gassen opstår ved forrådnelsesprocesser og nedbrydning af organisk stof

 

Få bemærker svovlbrinte ved gasudslip

Koncentrationen af svovlbrinte er afgørende i forhold til indvirkningen på kroppen. Ved 0,0003 til 100 ppm (parts per billion/milliarddele) vil vi bemærke hvordan gassen lugter, da den sætter sine spor i luften i form af en kraftig stank af rådne æg. 

 

Ved overskridelse af 100 ppm vil svovlbrinte bedøve lugtesansen, hvilket betyder, at vi ikke længere kan lugte gassen, og teoretisk set ikke ved, at vi er i livsfare. Ved en koncentration på 500 ppm og opefter vil svovlbrinte forgiftning medføre vejrtrækningsstop, som er den typiske dødsårsag ved svovlbrinte ulykker.

 

Et andet eksempel på en svovlbrinteulykke var, da en pumpe på en papirmølle gik i stykker, så der gik hul på pumpehuset. Dette medførte, at store mængder af en sulfidholdig opløsning løb ud i kloakken, hvor den reagerede med en svagt sur væske og tilmed frigav svovlbrinte.

I ulykken blev 12 personer alvorligt forgiftet og to døde. Efterfølgende viste det sig, at kun to af de ti overlevende havde registreret lugten af rådne æg ved gasudslippet.

 

Gasdetektorer afhjælper talrige ulykker  

Med jævne mellemrum ser vi svovlbrinte-ulykker, som episoden på fiskekutteren ved Strandby Havn og papirmøllen. Med hjælp fra Geopal brede udvalg af gasdetektorer, bliver langt de fleste sundhedsskadelige udslip opdaget, inden det går galt. Formålet med gasdetektorerne er, at de ved for høje koncentrationer af svovlbrinte, eller andre giftige gasser, skal give tydelig alarm til personalet, og på den måde afhjælpe ulykker.

 

Geopals gasdetektorer bliver betragtet som nogle af de bedste på markedet, og er derfor dagligt med til at forebygge gas-ulykker hos et bredt udsnit af kunder. Detektering af svovlbrinte sker bl.a. hos Kalundborg Biogasanlæg, Maarbjerg Energy Center og Dragør Renseanlæg.

Skal vi også levere professionelle gasalarmsystemer og service til din virksomhed?

Du er velkommen til at ringe på telefon 45 67 06 00 eller at skrive via kontaktsiden.

Vi ser frem til at høre fra dig.
Del på Facebook  Del på LinkedIn  Print nyhed
Forrige
8. april 2024
Vi søger en commissioning tekniker
Synes du det er sjovt at ombygge tavler/AGA-centraler? Så læs med her!
Læs indlæg
31. marts 2024
Nyhed: PrutAlarmen
Vi beskytter mod alle slags gasser
Læs indlæg
26. marts 2024
Når rådne æg bliver til faresignaler..
Få en sikker påske og arbejdsplads!
Læs indlæg
Geopal System A/S | Skelstedet 10B | DK-2950 Vedbæk • +45 4567 0600 | info@geopal.dk