Dansk producerede gasalarmsystemer til effektiv detektering af gasser, dampe og giftige luftarter
+45 4567 0600
info@geopal.dk

Gasdetektering i parkeringskældre

Kulilte (CO),kvælstofoxider NOx og kulbrinte (benzindampe) er giftige gasser der opstår i parkeringskældre, autoværksteder og andre steder hvor der anvendes eksplosionsmotorer. Da der let kan opstå en sundhedsfarlig atmosfære, er det nødvendigt med gasdetektering og effektiv ventilation. Detektorerne aktiverer ventilationen i tilfælde af at koncentrationen af de sundhedsskadelige dampe bliver for høj. Kuliltedetektorerne og NOx detektorerne placeres i åndedrætshøjde over gulvniveau og kulbrintedetektorerne placeres tæt ved gulvet ca. 150 mm over gulvniveau.
Geopal System A/S har leveret forskellige løsninger til overvågning af giftige gasser i parkeringskældre - se et udvalg af vores referencer nedenfor.

 
Eksempel på løsning med MODBUS med detektorer type GP-BUS og GP-CU
Eksempel på løsning med serieforbundet detektorer type GP-SA og GP-SB for CO, NOx og HC (LEL)

Kvæsthusbroen, Sankt Annæ Plads i København Centrum

Københavns nye fuldautomatisk P-anlæg i 3 niveauer med plads til 500 personbiler er placeret under Kvæsthusmolen for enden af Sankt Annæ Plads.

Detektorer monteret med skjult kabelføring.

Detektering af CO, NO2 og Hexan.

Detektorerne aktiverer ventilationen, i tilfælde af at koncentrationen af de sundhedsskadelige dampe bliver for høj.

Københavns fuldautomatiske underjordiske parkeringsanlæg

Københavns første underjordiske fuldautomatiske parkeringsanlæg er beliggende på Nørre Allé. Efterfølgende er lignende anlæg bygget på Leifsgade (Islands Brygge) og Under Elmene (Amagerbro).
 
Bilen køres ind i en af de to elevatorbokse, hvorefter man går ud og registrerer bilen med sit betalingskort. En shuttlecar placerer bilen på en ledig plads på en af de fire hylder under jorden.
 
I alle 3 parkeringsanlæg har Geopal installeret AGA-anlæg for detektering af CO, NO2 og Hexan, således det sikres, at ventilationen bliver aktiveret i tilfælde af at koncentrationen af de sundhedsskadelige dampe bliver for høj.

I videoen til venstre vises Ingeniørens besøg i det underjordiske parkeringsanlæg på Nørre Allé.
 

 

Tuborg Syd Waterfront

Beliggende ved Tuborg Havnepark, er et nyere indkøbscenter på 16.000 m2 inkl. parkeringskælder i to etager.
Geopal System har leveret gasdetektering af hhv. kulilte og benzindampe til parkeringskælderen som blev taget i brug i foråret 2007.

Parkeringskælderen er inddelt i 2 ventilationszoner på hver etage for at sikre optimal udnyttelse af ventilatorerne. I alt 96 gasdetektorer af typen GP-SA og GP-CO med integreret microprocessor er installeret i parkeringskælderen.

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 45 67 06 00, eller via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Geopal System A/S | Skelstedet 10B | DK-2950 Vedbæk • +45 4567 0600 | info@geopal.dk