Dansk producerede gasalarmsystemer til effektiv detektering af gasser, dampe og giftige luftarter
+45 4567 0600
info@geopal.dk

Parkering_old

Kulilte (CO),kvælstofoxider NOx og kulbrinte (benzindampe) er giftige gasser der opstår i parkeringskældre, autoværksteder og andre steder hvor der anvendes eksplosionsmotorer. Da der let kan opstå en sundhedsfarlig atmosfære, er det nødvendigt med gasdetektering og effektiv ventilation. Detektorerne aktiverer ventilationen i tilfælde af at koncentrationen af de sundhedsskadelige dampe bliver for høj. Kuliltedetektorerne og NOx detektorerne placeres i åndedrætshøjde over gulvniveau og kulbrintedetektorerne placeres tæt ved gulvet ca. 150 mm over gulvniveau.
Kulilte er meget giftigt at indånde

Koncentration af CO.

Indåndingstid med deraf følgende symptomer.

0,01% (100 ppm)

Let hovedpine efter 2-3 timer

0,04% (400 ppm)

Frontal hovedpine efter 1-2 timer. Total hovedpine efter 2,5-3,5 timer.

0,08% (800 ppm)

Svimmelhed og opkastningsfornemmelser efter 45 min. Ufølsom efter 2 timer.

0,16% (1600 ppm)

Hovedpine, svimmelhed og opkastningsfornemmelse indenfor 20 min. Dødelig indenfor 2 timer.

0,32% (3200 ppm)

Hovedpine og svimmelhed indenfor 1-2 min. Dødelig indenfor 30 min.

0,64% (6400 ppm)

Hovedpine og svimmelhed indenfor 1-2 min. Dødelig indenfor 10-15 min.

1,28% (12800 ppm)

Dødelig indenfor 1-3 min.

Tuborg Syd Waterfront

Beliggende ved Tuborg Havnepark, er et nyere indkøbscenter på 16.000 m2 inkl. parkeringskælder i to etager.
Geopal System har leveret gasdetektering af hhv. kulilte og benzindampe til parkeringskælderen som blev taget i brug i foråret 2007.

Parkeringskælderen er inddelt i 2 ventilationszoner på hver etage for at sikre optimal udnyttelse af ventilatorerne. I alt 96 gasdetektorer af typen GP-SA og GP-CO med integreret microprocessor er installeret i parkeringskælderen.

BRYGHUSPROJEKTET, KBH.

Fuldautomatisk P-anlæg med 350 pladser.

Detektorer monteret med skjult kabelføring.

Detektering af CO, NO2 og Hexan.

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 45 67 06 00, eller via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Geopal System A/S | Skelstedet 10B | DK-2950 Vedbæk • +45 4567 0600 | info@geopal.dk