Dansk producerede gasalarmsystemer til effektiv detektering af gasser, dampe og giftige luftarter
+45 4567 0600
info@geopal.dk

Gasdetektorer til Marine

Geopal System har lanceret en produktlinie designet til det maritime marked, CE mærket i henhold til MED direktivet 961981.

Gasdetektering er især vigtig indenfor den maritime transportindustri idet der benyttes lukkede vandtætte omgivelser som f.eks. maskinrum, transportbeholdere, containere og gastanke. Pga. den ofte meget begrænsede ventilation disse steder kan der let opstå giftige eller eksplosive gasser.

Effektiv detektering af oxygen er vigtig i lukkede rum hvor oxygen bruges f.eks. i forbindelse med organisk nedbrydning (transport af korn), oxidering af metaller (rust) eller simpelthen fortrænges af andre gasser (f.eks. inergen, kuldioxid, nitrogen).

Eksplosiv og giftig gas udvikles bl.a. ved forrådnelsesprocesser og skimmelsvamp (detektering af CO2 i ballasttanke), eksplosive kulbrintedampe forekommer ved forbrændingsprocesser (maskinrum), brint ved ladning af batterier, ammoniak eller freon i kølerum, svovlbrinte fra spildevand etc. Derudover er der altid yderligere risici i tilfælde af gasblandinger, så betydningen af at have et korrekt installeret AGA anlæg ombord er absolut nødvendig for medarbejdernes sikkerhed.
Vibrationstesten er foretaget i henhold til IACS E10, test nr. 7, IEC 60092-504, test nr. 10, IEC 60945 pkt. 8.7. Testen udføres på 3 akser hver i 2 resonanspunkter med en varighed på 2 timer hver, samlet tid 12 timer. Systemet testes i fuld funktion med 8 detektorer i normal drift og med 1 detektor i alarmtilstand. Alle alarmudgange logges under testen for at sikre, at ingen falske alarmer aktiveres.   Geopal System er nu medlem af Danish Marine Group.  

Sidste vibrationstest gik godt hos Delta A/S (Video)

Dalta Test Report (0.1 Mb)
Geopal gasdetektor overvåger en af verdens største fiskefartøjer
Fabrikstrawleren NAVIGATOR er en af verdens største fisketrawlere og har 1,5 MW køleeffekt til indfrysning og opbevaring af fangsten.

Detektorer fra Geopal System A/S anvendes til overvågning af diverse kølekompressorer og tilhørende systemer. Dermed sikres optimal sikkerhed og tryghed for NAVIGATORs besætning.

Grundet den ekstreme kølekapacitet medbringer skibet 9 tons ammoniak, hvorfor det er livsvigtigt med korrekt alarmering og hurtig aktion i tilfælde af lækage.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 45 67 06 00, eller via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Geopal System A/S | Skelstedet 10B | DK-2950 Vedbæk • +45 4567 0600 | info@geopal.dk