Dansk producerede gasalarmsystemer til effektiv detektering af gasser, dampe og giftige luftarter
+45 4567 0600
info@geopal.dk

Lovgivning - Gasdetektering

Hvis det har interesse for jeres virksomhed kommer vi gerne ud og fortæller om fordelene ved at etablere gasalarmeringsanlæg, lovkrav og anvendelsesmuligheder.

Arbejdstilsynet

Køleanlæg og varmepumper, AT Vejledning B.4.4._okt.2010
At-vejledningen informerer om de særlige krav, der gælder ved opstilling indretning, vedligeholdelse og brug m.m. af køleanlæg og varmepumper. Nedenstående er uddrag fra denne vejledning vedr. brug af gasdetektering i denne forbindelse.

3.3.3. Gasalarmer i maskinrum
Når kølemidlet er CO2 eller et kølemiddel i gruppe 1, skal rummet forsynes med gasalarmer, der er egnet til detektering af det pågældende kølemiddel. Hvis kølemidlet er i gruppe 2, kan detekteringen være en iltmåler.

Nødventilationen og alarm skal starte automatisk i forbindelse med lav alarm.
Køleanlægget skal stoppe automatisk i forbindelse med høj alarm.

Nødventilation og alarm skal kunne fungere uafhængigt af køleanlægget og dets spændingsforsyning, også ved nødstop.

Eksempel på vejledende grænser for gasalarm for ammoniak NH3:

  ppm
Lav alarm 500
Høj alarm 30.000

Se endvidere andre relevante vejledninger fra Arbejdstilsynet på www.at.dk

Se venligst PDF fra Arbejdstilsynet her »

RMG-Inspektion A/S

RMG-Inspektion A/S er akkrediteret (godkendt) af DANAK som uvildigt inspektionsselskab med ret til at inspicere og godkende automatiske gasalarmeringsanlæg.

Det er ofte et krav, at automatiske gasalarmeringsanlæg inspiceres og godkendes af et uvildigt inspektionsselskab som RMG-Inspektion A/S. Inspektion af automatiske gasalarmeringsanlæg gennemføres for anlægsejeren som årlige inspektioner – eller for anlægsinstallatøren som en førsteinspektion af et nyetableret - eller udvidet anlæg.
Geopal System bistår gerne ved disse inspektioner så anlægsejeren sikres den vejledning og rådgivning der er brug for i den givne situation.

www.rmg-inspektion.dk

DBI

Et andet uvildigt inspektionsselskab er Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
Geopal System er en af de faste udstillere hos Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut (DBI) i Hvidovre, og deltager gerne på den
årlige DBI dag i Sikkerhedens Hus.
DBI forestår desuden udarbejdelsen af Forskrift DBI 233 "Automatiske gasalarmeringsanlæg". Forskriften er gældende for stationære automatiske gasalarmeringsanlæg (AGA-anlæg) i bygninger og i det fri på land.

www.dbi-net.dk

NUSA


NUSA - Nordisk Uddannelsescenter, Sikrings- og Alarmteknik er stiftet i 1989 og ejes i dag af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).
Geopal System er en del af udstillingen i NUSA centeret i Frederikshavn.
NUSA centeret er en specialindrettet bygning på 2500 m2 som er basis for NUSA's aktivitetsområder: undervisning, udvikling, prøvning, rådgivning og afholdelse af seminarer indenfor sikring og sikkerhed.

www.nusa.dk
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 45 67 06 00, eller via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Geopal System A/S | Skelstedet 10B | DK-2950 Vedbæk • +45 4567 0600 | info@geopal.dk