Dansk producerede gasalarmsystemer til effektiv detektering af gasser, dampe og giftige luftarter
+45 4567 0600
info@geopal.dk

Gasdetektorer for kraftværker

Mange transformerstationer af nyere dato indeholder SF6 gas for at højne pålidelighed og sikkerhed.
 
Det er dog vigtigt, at gassen ikke siver ud i atmosfæren, da SF6 er en uhyre potent drivhusgas. Energiselskaber og myndigheder har derfor maksimalt fokus på at undgå udslip fra de transformerstationer, hvor koblingsanlæggene er indkapslet med SF6 gas.
 
I forbindelse med vedligehold af anlæggene kan det være nødvendigt at tappe gassen af - og på igen. Medarbejdernes sikkerhed skal sikres optimalt og dette gøres effektivt ved kontinuerlig overvågning af et eventuelt udslip.
 
Geopal system har udviklet detektoren GP-SA-IR for detektering af SF6 gas.
 
GP-SA-IR overvåger kontinuerligt om der er et udslip af SF6. Der anvendes en infrarød sensor, som ikke reagerer på ændring i luftens fugtighed og har en lav eller ingen krydsfølsomhed overfor gængse kulbrinter, metan, propan, etan, etc.

Hillerød Kraftvarmeværk

Værket er et stilfuldt gaskraftværk ved Hillerød på Sjælland, nordvest for København. Det har en installeret produktionskapacitet på 77 MW. Operatøren er Hillerød forsyning.
Geopal detekterer for metan/naturgas.

Svanemølleværket, gasfyret kraftvarmeværk

Geopal System har leveret AGA anlæg til Svanemølleværket i flere omgange… senest et større rack til detektering af metan i forbindelse med etablering af kedel 21 og 22.

Haderslev Kraftvarmeværk

I forbindelse med affaldsforbrændingen på Haderslev Kraftvarmeværk arbejdes der med brandbare gasser og derved er der risiko for eksplosions fare. AGA anlægget overvåger løbende koncentrationen af metan hos Haderslev Kraftvarmeværk.

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 45 67 06 00, eller via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Geopal System A/S | Bygmarken 19 | DK-3520 Farum • +45 4567 0600 | info@geopal.dk