Dansk producerede gasalarmsystemer til effektiv detektering af gasser, dampe og giftige luftarter
+45 4567 0600
info@geopal.dk

Er vedvarende energi farligt?

Dato: 16. februar 2022
Vedvarende energi eller grøn energi står højt på dagsordenen, og det er regeringens ambition, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Bioenergi er den form for vedvarende energi, vi bruger mest af i Danmark, og produktionen af biogas er i kraftig vækst. Biogas er en vedvarende CO2-neutral energiform, da der ikke frigøres fossilt bundet kulstof ved afbrænding af biogas, som der gør ved for eksempel afbrænding af olie, naturgas og kul. Ved at anvende biogas passer vi bedre på miljøet, men det er dog ikke helt ufarligt!
 
I forbindelse med produktion af biogas som består af metan (CH4) og kuldioxid (CO2), kan der også dannes svovlbrinte (H2S). Udslip af disse tre gasser kan være livsfarligt for mennesker, da de kan forårsage forgiftning, kvælning samt eksplosioner. Hvert år sker der ulykker i forbindelse med udslip af svovlbrinte, som er dødelig selv ved ganske lave koncentrationer (300-500 ppm).    
Svovlbrinte er en giftig gas, hvis lugt i små doser forbindes med stanken af rådne æg. Ved koncentrationer omkring 100 ppm lammer gassen lugtesansen, hvilket betyder, at vi sjældent opdager udslippet, før det er for sent. Svovlbrinte er den stille dræber, og den typiske dødsårsag ved svovlbrinte-ulykker er vejrtrækningsstop.
 
CO2 er langt mindre farligt, og der kræves væsentlig høje koncentrationer (40.000 ppm), før det bliver livsfarligt. Detektering af CO2 vil i de fleste tilfælde kun være relevant, hvis det er et anlæg, hvor der foregår oparbejdning af metan, da CO2 her vil forefindes i høje koncentrationer, som eksempelvis et biogasanlæg. 
 
Derfor er det ofte nødvendigt med gasdetektering på biogasanlæg. Gasdetektorerne overvåger kontinuerligt eventuelle gasudslip, og giver alarm ved nåede grænseværdier, og på den måde passer du ikke blot på klimaet men også på mennesker. 
 
Hos Geopal har vi den nødvendige ekspertise om gasdetektorer til detektering af kuldioxid, metan og svovlbrinte ved biogasanlæg, og vi sætter en ære i at passe på dem, som passer på miljøet.
 
Har du spørgsmål til gasdetektering på biogasanlæg, så tøv ikke med at kontakte os.

Skal vi også levere professionelle gasalarmsystemer og service til din virksomhed?

Du er velkommen til at ringe på telefon 45 67 06 00 eller at skrive via kontaktsiden.

Vi ser frem til at høre fra dig.
Del på Facebook  Del på LinkedIn  Print nyhed
Forrige
7. maj 2024
Stærkt samarbejde med NH3 Solutions
Sammen skaber vi sikre arbejdspladser!
Læs indlæg
1. maj 2024
Servicetekniker Leif stiger til vejrs..
.. og jagter ammoniak
Læs indlæg
14. april 2024
Vil du være med til at producere gasalarmer til hele verden?
Vi søger ny kollega til vores produktionsteam
Læs indlæg
Geopal System A/S | Skelstedet 10B | DK-2950 Vedbæk • +45 4567 0600 | info@geopal.dk