Dansk producerede gasalarmsystemer til effektiv detektering af gasser, dampe og giftige luftarter
+45 4567 0600
info@geopal.dk

ATEX / EX / IECEx godkendelser

Geopal production ATEX certifcate
 
ATEX EX certificate
for detectors type GJ-EX and GJ-OX
IECEX certificate
for detectors type GJ-EX and GJ-OX
ATEX EX certificate
for detector type GP-EX / GP-NOVA
IECEX certificate
for detector type GP-EX / GP-NOVA

Hvad er en Atex zone 1?

ATEX er en betegnelse, der stammer fra det franske "ATmosphère EXplosf", hvilket oversættes til "eksplosiv atmosfære". Disse direktiver er udviklet for at beskytte både arbejdstagere og det bredere samfund mod potentielle farer fra installationer, der kan være eksplosionsfarlige.

 

I miljøer, hvor der er potentiale for eksplosive blandinger, som f.eks. steder med gas, dampe eller støv, er det afgørende at tage særlige forholdsregler. Dette indebærer blandt andet at foretage en vurdering af arbejdspladsen og klassificere zoner baseret på risikoen for eksplosion.

Forståelse af ATEX-zoner

ATEX-zoner er inddelt efter sandsynligheden for en eksplosiv atmosfære:

 

Zone 0: Steder, hvor risikoen for eksplosion er konstant eller meget hyppig.

Zone 1: Steder, hvor eksplosionsrisikoen kun opstår lejlighedsvis under normale arbejdsforhold.

Zone 2: Steder, hvor en eksplosiv atmosfære sjældent opstår og kun i kortvarige perioder.

 

Der findes også specifikke zoner for støvrisiko, som Zone 20, 21 og 22, der ligner de ovennævnte zoner i deres risikovurdering.

Hvornår er der krav om zoneklassificering?

Kravet om zoneklassificering opstår i situationer, hvor der er brandfarlige stoffer, der potentielt kan skabe en eksplosiv atmosfære. Her er nogle nøglepunkter:

 

Brandfarlige stoffer: Hvis du arbejder med eller opbevarer brandfarlige stoffer, skal du vurdere, om disse stoffer kan skabe en eksplosiv atmosfære. Dette kan inkludere dampe og gasser blandet med luft, støv, der kan blandes med luft, eller en tåge af fine brandbare dråber.

 

Vurdering af risiko: Du skal vurdere, hvor, hvordan, og hvornår de brandfarlige stoffer kan blive blandet op med luften og skabe en eksplosiv atmosfære. Dette indebærer at tage hensyn til arbejdsprocesser, opbevaringsmetoder og andre faktorer, der kan bidrage til en sådan blanding.

 

Zoneklassificering: Hvis du ikke kan udelukke muligheden for, at der kan skabes eksplosive atmosfærer baseret på din vurdering, skal du foretage en zone-klassificering. Zone-klassificeringen hjælper med at identificere og kategorisere områder baseret på risikoen for en eksplosiv atmosfære. Dette kan være zoner som Zone 0, Zone 1, Zone 2 osv., hvor hver zone repræsenterer en specifik risikograd.

 

Zone-klassificeringen er afgørende for at sikre, at de rigtige sikkerhedsforanstaltninger træffes i områder med potentiel eksplosionsfare. Det hjælper også virksomheder med at overholde lovgivningen og beskytte både arbejdstagere og aktiver.

Gasdetektorers rolle i ATEX Zone 1

Gasdetektorer er afgørende redskaber i ATEX-zoner. De er designet til at overvåge og advare om farlige gaskoncentrationer. Selvom nogle udstyr ikke er ATEX-godkendt, kan de stadig bruges i visse ATEX-zoner, hvis de overvåges nøje med gasdetektorer. Hos Geopal anbefaler vi at anvende ATEX-godkendte gasdetektorer, da det skaber mere sikkerhed. 

 

Sikkerhedsforanstaltninger i ATEX-zoner, især Zone 1, er afgørende for at beskytte arbejdstagere og forhindre potentielle katastrofer. Korrekt udstyr, klassificering og overvågning er nøglen til at skabe et sikkert arbejdsmiljø.

 

Skema over ATEX-zoner:

 

Zone

Risikoniveau

Typiske steder

Zone 0

Høj risiko

Gasoplagringsfaciliteter

Zone 1

Middel risiko

Brændstofopfyldningsstationer

Zone 2

Lav risiko

Lagerhuse med visse kemikalier

 

Brandfarlige væsker

En væske med flammepunkt under 100 ॰C er pr. definition en brandfarlig væske. 

Fareklasserne inddeles i følgende grupper:

 

Fareklasse

Flammepunkt

Klasse I væske

< +21 ॰C

Klasse II væske 

+21 & +55 ॰C

Klasse III væske 

+55 & +100 ॰C

 

Brandtekniske data

Undergrupper for væsker og luftarter

Luftarter og væsker inddelt i grupper (gasgrupper)

Disse defineres ligeledes under betegnelsen MESG (Tændevenlighed, maksimal sikkerhedsspalte og minimal tændstrøm). 

 

Grupper

Testblanding

Tændenergi

I

Methan

280 uJ

IIA

Propan

> 180 uJ

IIB

Ethylen

60 til 180 uJ

IIC

Hydrogen

< 60 uJ

 

Geopal er din ekspert i gasdetektering

Hos Geopal er vi stolte eksperter inden for gasdetektering. Siden 1985 har Geopal System A/S været dedikeret til at udvikle, producere og servicere avancerede alarmsystemer, der effektivt detekterer gasser, dampe og giftige luftarter. Vores primære mål er at sikre et sikkert industrielt arbejdsmiljø for alle vores kunder.

 

Vores produktsortiment er bredt og designet til at give den mest effektive beskyttelse mod potentielle gasrelaterede farer. Vi stræber efter høj pålidelighed, stabilitet og kontinuitet i hele vores produktlinje. Dette engagement i kvalitet er understøttet af vores ISO 9001:2015 certificering, hvilket beviser vores dedikation til kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedring.

 

Geopal Systems produkter er anerkendt for deres høje kvalitetsstandard. Mange af vores produkter har opnået godkendelser fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og TÜV, og vi er stolte af at have opnået ATEX-certificering for vores produktion.

 

Som en del af Geopal-familien er vi stolte af at være en del af en tradition for ekspertise og innovation inden for gasdetektering. Vi er her for at sikre, at du og dit team kan arbejde sikkert, uanset hvor udfordrende eller farligt jeres arbejdsmiljø måtte være.

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 45 67 06 00, eller via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Geopal System A/S | Bygmarken 19 | DK-3520 Farum • +45 4567 0600 | info@geopal.dk