Geopal System A/S
Skelstedet 10B
DK-2950 Vedbæk
Danmark
Tlf.  +45 45 67 06 00
Linkedin.gif
Facebook.gif
flag_UK.gif
flag_PL.gif
flag_DK.gif

 Velkommen til ny kollega! 

Her fra 1. februar 2017 har vi fornøjelsen af at byde velkommen til vores nye kollega Jan Allan Larsen. Jan vil være en del af vores service-team og primært køre på Sjælland.


 JAL foto

  
 

Billede fra det "virkelige liv"

Vedlagt et foto fra en serviceopgave. Detektoren sidder placeret i en brønd for at detektere dampe fra bl.a. benzin og diesel - og ja, den virker helt perfekt trods omgivelserne...


 

 

 

 

Health and savety   

           

          Tak for et vellykket partner seminar som blev afholdt her i Oktober 2016.

         Der var deltagere fra hhv. Tyrkiet, Grækenland, Irland, Singapore, Sverige,

         England, Skotland og Island. Geopal partner seminar Oct. 2016

  

 Geopal System A/S har siden 1985 udviklet, produceret og serviceret alarmsystemer til effektiv detektering af gasser, dampe og giftige luftarter. Vores brede produktprogram sikrer effektiv beskyttelse af arbejdsmiljøet i såvel den lette som den helt tunge industri.   

 

Godkendelser                                              

 

 

Marine Type Approval ATEX ISO 9001:2008 DBI 233.301 DBI 233.101
 Marine Type Approval_Delta_13.06.2014 ATEX_13.06.2014 ISO_13.06.2014 DBI_233.301_13.06.2014 DBI_233.101_13.06.2014

 

 Klik på ovenstående certifikater for at se dem i stort format.

 

 Nedenstående links til DBI;

 

DBI 233 godkendte installatørfirmaer

 

DBI 233 certificerede personer  

 


 

Detektering af lækager fra spraydåser...  

   

Aeropak

 

I samarbejde med en af de danske producenter af spraydåser, har Geopal System udviklet et system til detektering af eventuelle lækager fra spraydåser.

 

Aerosoler bruges som drivmiddel til spraydåser og hvis de frigives f.eks. pga. utætheder kan de udgøre brand- og eksplosionsfare. Alle dåser skal derfor tæthedsprøves for at sikre at de under opbevaring, transport og videresalg ikke udgør nogen risiko for at forårsage skade.

I lovgivningsmæssigt henseende betyder det at der skal overholdes regler til transport af farligt gods ADR 2011 for vej og aerosol direktivet 75/324/EØF.

 

Alle spraydåser skal testes for at sikre at de ikke lækker mere end 2x10-3 mbar ved 20 grader Celcius. Hver enkelt dåse testes ved at der sænkes en kop ned over ventilen. Denne kop er forbundet med en gasdetektor gennem en slange og en pumpe der sikrer et flow på 0,1 l/sek.